Category - כתבות וידאו

אסתי שושן: גם עורך הדין של אגודת ישראל אמר שזה עניין תרבותי ולא הלכתי.

עורך הדין של אגודת ישראל בעצמו אמר בדיון שאין פה עניין קרא עוד...

עורך הדין של אגודת ישראל בעצמו אמר בדיון שאין פה עניין הלכתי אלא תרבותי. אבל אם העניין הוא תרבותי, הרי הנשים החרדיות כבר מזמן עשו שינויים תרבותיים מרחיקי לכת, בכך שהן היום עובדות ומפרנסות. הן כבר לא נמצאות במקומן המסורתי בחברה, במטבח או בבית.
אסתי שושן, מנכ"לית שותפה בארגון "נבחרות", בראיון אצל ירון לונדון בערוץ 10 בעקבות הדיון בבג"ץ, וגם מחווה של ירון לונדון לספר החדש של אסתי רידר "ושאינן נראות".

הראיון המלא בערוץ 10:

על נשים בעולם החרדי, על המסך ובשטח

חוצה ישראל, קובי מידן

קובי מידן מארח את אסתי שושן – פרסומאית, פעילה חברתית ויוצרת קולנוע חרדית שסרטה הקצר "עקרה", העוסק בטאבו של ריבוי הילדים ושאלת תכנון הילודה בחברה החרדית, הוקרן לא מכבר בפסטיבל קאן. אסתי שושן אינה מהססת להעלות שאלות המערערות על מיתוס המשפחה החרדית הגדולה והמאושרת. האם פרו ורבו היא מצווה הלכתית מחייבת? מהם המחירים הפיזיים והנפשיים שמשלמות בעיקר הנשים?