אינפוגרפיקה

קמפיין תקשורתי ועניין ציבורי, 2012-13

המחאה זוכה לחשיפה ולהתעניינות תקשורתית, כיוון שמדובר בפעם הראשונה בה נשמע קול ברור מכיוונן של נשים חרדיות ומחאה על השתקתן במרחבים הפוליטיים ציבוריים. החשיפה התקשורתית גורמת לנשים חרדיות נוספות לגלות התעניינות ביוזמה החדשה, אך עדיין קיים קושי רב להיחשף ולעמוד מול הדרישה בזהות מלאה.

לקריאה נוספת…