אינפוגרפיקה

חזון נבחרות-שיפור מעמדן של נשים חרדיות וטיפוח מנהיגות ואקטיביזם

החזון של תנועת "נבחרות" הוא הצבת נשים חרדיות במוקדי קבלת ההחלטות ובפוליטיקה, כשהמטרה המרכזית היא שיפור מעמדן, תנאי חייהן ורווחתן, באמצעות תודעת זכויות, טיפוח מנהיגות ואחריות חברתית, וחקיקה לשינוי מדיניות.