אינפוגרפיקה

מנשים שקופות, לנשים נוכחות

בימים בהם עוצבו מוסדותיה האזרחיים של מדינת ישראל, ניתש מאבק מר בשאלת זכות הבחירה לנשים בישראל, מדינת ישראל הוקמה עם מתן זכות בחירה לנשים, קבוצה אחת בישראל קיבלה את הזכות לבחור אך נשללה ממנה באופן פורמלי מוסדר בתקנוני המפלגות, הזכות להיבחר. נשים חרדיות.