Category - אינפוגרפיקה

חזון נבחרות-שיפור מעמדן של נשים חרדיות וטיפוח מנהיגות ואקטיביזם

החזון של תנועת "נבחרות" הוא הצבת נשים חרדיות קרא עוד...

החזון של תנועת "נבחרות" הוא הצבת נשים חרדיות במוקדי קבלת ההחלטות ובפוליטיקה, כשהמטרה המרכזית היא שיפור מעמדן, תנאי חייהן ורווחתן, באמצעות תודעת זכויות, טיפוח מנהיגות ואחריות חברתית, וחקיקה לשינוי מדיניות.

מנשים שקופות, לנשים נוכחות

בימים בהם עוצבו מוסדותיה האזרחיים של מדינת ישראל, ניתש מאבק קרא עוד...

בימים בהם עוצבו מוסדותיה האזרחיים של מדינת ישראל, ניתש מאבק מר בשאלת זכות הבחירה לנשים בישראל, מדינת ישראל הוקמה עם מתן זכות בחירה לנשים, קבוצה אחת בישראל קיבלה את הזכות לבחור אך נשללה ממנה באופן פורמלי מוסדר בתקנוני המפלגות, הזכות להיבחר. נשים חרדיות.

0