Uncategorized דף הבית פעילות

נבחרות העתיד

הנבחרת, ההרשמה למחזור השביעי של תוכנית המנהיגות של נבחרות בעיצומה. התוכנית צפויה להתקיים בין התאריכים ה-8 במאי עד ה-17 ביולי 2024  ורק כ-20 נשים חרדיות עתידות להתקבל למסלול זה.

בהזדמנות זו נאחל הצלחה ל-100 בוגרת המחזורים הקודמים שהמשיכו בפעילותן כפעילות חברתיות, הקימו מיזמים חברתיים, התמודדו בבחירות מוניציפליות וארציות ועוד.
*השנה התוכנית תתקיים בשיתוף פעולה עם ארגון "אני אישה".