Uncategorized דף הבית מהתקשורת

אשת השנה

ציפי לביא פעילת נבחרות ומקימת תא חרדים במפלגת יש עתיד, נבחרה לאשת השנה בתוכנית של פאולה וליאון. בריאיון היא סיפרה על הפעילות של תנועת נבחרות למען ייצוג וזכויות לאישה החרדית, על המאבק, התגובות והאמונה בצדקת הדרך!