Uncategorized דף הבית חקיקה

איזוק אלקטרוני מציל חיים!

לקראת ישיבה מיוחדת של הוועדה לקידום זכויות נשים ושוויון מגדרי בנושא האיזוק האלקטרוני לפוגעים שהתקיימה ב-13 במרץ 2023, הציגה נבחרות את נייר העמדה שלה בנושא זה. עמדתינו היא שתגיות אלקטרוניות יכולות להציל את חייהן של נשים שעברו התעללות. על פי נתונים, חיות בישראל  כ-200 אלף נשים נפגעות מאלימות במשפחה בישראל, כ-20 אלף מהן מהציבור החרדי. בשנת 2022 נרצחו בישראל 21 נשים ומתחילת 2023 עוד 8.

בנוסף להמלצה על שימוש בתג האלקטרוני, המלצנו לוועדה להפיץ חוברות בנושא אלימות במשפחה בקרב הציבור החרדי. ראוי לציין כי נבחרות הפיצה בשלוש השנים האחרונות קמפיינים מיוחדים נגד אלימות במשפחה בחברה החרדית. בנייר העמדה שהגשנו לכנסת הצענו גם לקיים הכשרות לרבנים  מורים  ואנשי מקצוע אחרים בתחום החינוך על מנת לזהות את הסימנים להתעללות במשפחה, בין המלצותינו גם  התאמת המקלטים לנשים דתיות כך שיתאימו  יותר לאורח החיים של נשים חרדיות ולמספר הילדים הרב במשפחות אלו.

התמונה באדיבות ערוץ הכנסת
התמונה באדיבות ערוץ הכנסת