דף הבית מהתקשורת

הנשים החרדיות לדרעי: "עומר ינקלביץ דוגמה לשילוב נשים בפוליטיקה"

"אנו דורשות מהשר לחזור בו מדבריו הפוגעניים שמבטאים עצימת עיניים והתעלמות מוחלטת מהתמורות החברתיות שחלות בחברה החרדית בשנים האחרונות"