מהתקשורת

אהה! הפמיניסטיות החרדיות תלו פשקווילים

קובי נחשוני, Ynet
"ולא יעלה על הדעת כי ייטלו לעצמן את הכבוד השמור לגברים מאז ימות עולם" (הפשקוויל)

הפמיניסטיות החרדיות לא עוצרות בדרך לחלום הכנסת. תומכים ומזדהים עם קמפיין הנשים החרדיות "לא נבחרות – לא בוחרות", תלו הלילה (אור ליום ה') ברחבי הארץ מודעות רחוב הומוריסטיות הלועגות להתנגדות עסקני המגזר הגברים לשילובן בעשייה הפוליטית. המודעות נוסחו כפרודיה לפשקווילים המכוונים נגדן-עצמן, עד שבכלי תקשורת חרדיים וברשתות החברתיות התייחסו לקמפיין בטעות ככזה. במודעות, שנתלו בארבע ערים חרדיות, נכתבה באותיות ענק זעקת השבר "אהה" ותוארו "חלחלה וחרדה בקרב היהדות הנאמנה" נוכח "נשים חצופות המבקשות להוציא את נשותינו הצדקניות מעם המטבח והקדירה… להתרועע אף הן בחברת נשים גלויות ראש, כמו שעושים כיום שלוחי דרבנן (נציגי הרבנים), חברי הכנסת שלנו".

עוד נכתב "נגד" אותן נשים, כי "הגדילו להחציף בטענות האומרות כי כבר היו מנהיגות ונביאות בישראל כדבורה ויעל בשעתן, ועוד הוסיפו חטא על פשע וטענו כי אין מניעה הלכתית בבחירת נשים… (אך) אין אנו מתחשבים בדעתן הקלה של נשים ואין חייבים אנו הסברים למחוצפות אלה".

על פי הפשקוויל ההומוריסטי, "נשות ישראל צנועות המה, ולכן ראויות הן לזון ולפרנס את בעליהן, להיות עורכות דינים, טועניות רבניות, אסטרטגיות, נשות פרסום עיתונאיות, עוזרות פרלמענטריות ומזכירות הכפופות לשלוחי רבנן, ולא יעלה על הדעת כי ייטלו לעצמן את הכבוד השמור לגברים מאז ימות עולם". כאמור, לא כולם בכלי התקשורת וברשתות החברתיות במגזר קראו את האותיות הקטנות, וחלקם טעו לחשוב כי מדובר בקמפיין נגדי ל"לא נבחרות – לא בוחרות". הבולט שבהם היה אתר "כיכר השבת", שפרסם הבוקר ידיעה חדשותית על "מודעות בבני ברק נגד יוזמת הנשים לח"כית חרדית".

 

פורסם ב-Ynet

25.12.14