2018 - קבוצת מנהיגות ראשונה יוצאת לדרך

 • רקע - המאבק על זכות הבחירה בישראל

  בימים בהם עוצבו מוסדותיה האזרחיים של מדינת ישראל, ניטש מאבק מר בשאלת זכות הבחירה לנשים בישראל, מדינת ישראל הוקמה עם מתן זכות בחירה לנשים, קבוצה אחת בישראל קיבלה את הזכות לבחור אך נשללה ממנה באופן פורמלי מוסדר בתקנוני המפלגות, הזכות להיבחר. נשים חרדיות.

 • 2012 - תחילת ימי המאבק לייצוג

  על רקע ההקצנה בצניעות, שחיקת מעמדן וזכויותיהן של נשים חרדיות, האפליה העדתית במוסדות החינוך החרדים, פגיעות מיניות בקהילה, שלא זכו להתייחסות המנהיגות הפוליטית החרדית. בשלהי שנת 2012, כמה חודשים לפני הבחירות לכנסת ה-19, אסתי שושן, עיתונאית ופרסומאית חרדית פותחת בקמפיין תחת דף פייסבוק בשם "לא נבחרות, לא בוחרות"

 • 2013 - קמפיין תקשורתי ועניין ציבורי

  • רקע - המאבק על זכות הבחירה בישראל

   בימים בהם עוצבו מוסדותיה האזרחיים של מדינת ישראל, ניטש מאבק מר בשאלת זכות הבחירה לנשים בישראל, מדינת ישראל הוקמה עם מתן זכות בחירה לנשים, קבוצה אחת בישראל קיבלה את הזכות לבחור אך נשללה ממנה באופן פורמלי מוסדר בתקנוני המפלגות, הזכות להיבחר. נשים חרדיות.

  • 2017 - פעילות מול גורמי חוק ומשפט, לשינוי אקטיבי של המצב

   נבחרות מאמינה כי קיימת אחריות על מוסדות המדינה לפעול למען שינוי המצב בו מפלגות משפיעות בישראל הן מועדון סגור לגברים בלבד. נבחרות פועלת וכותבת ניירות עמדה לבג"צ, לאו"ם, למשרדי ממשלה ולכנסת ,מקיימת שולחנות עגולים של אנשי אקדמיה ומשפט ונפגשת עם חברות כנסת בכדי לקדם את הנושא בחקיקה.

  • 2016 - פעילות תקשורתית וקהילתית להעלאת מודעות ולשינוי חברתי

   הזרוע הראשונה של הפעילות ב"נבחרות" היא פעילות פנים קהילתית להעלאת מודעות לזכויות נשים ולהשפעת חוסר הייצוג בפוליטיקה על מצבן. נבחרות מקיימת כנסים, מפיצה מוצרים עם מסרים של מנהיגות נשית דתית ויוצרת תוכניות מנהיגות ליצירת שדרת מנהיגות צעירה של נשים חרדיות שתפעלנה למען נשים חרדיות ונשים בישראל בכלל.

  המחאה זוכה לחשיפה ולהתעניינות תקשורתית, כיוון שמדובר בפעם הראשונה בה נשמע קול ברור מכיוונן של נשים חרדיות ומחאה על השתקתן במרחבים הפוליטיים ציבוריים. החשיפה התקשורתית גורמת לנשים חרדיות נוספות לגלות התעניינות ביוזמה החדשה, אך עדיין קיים קושי רב להיחשף ולעמוד מול הדרישה בזהות מלאה.

בשיתוף פעולה עם נשות ויצו, השגרירות האמריקאית ומכון שחרית, נבחרות מקימה את קבוצת המנהיגות החרדית הראשונה להכשרה ציבורית, חברתית ופוליטית לנשים חרדיות.