רקע - המאבק על זכות הבחירה בישראל

בימים בהם עוצבו מוסדותיה האזרחיים של מדינת ישראל, ניטש מאבק מר בשאלת זכות הבחירה לנשים בישראל, מדינת ישראל הוקמה עם מתן זכות בחירה לנשים, קבוצה אחת בישראל קיבלה את הזכות לבחור אך נשללה ממנה באופן פורמלי מוסדר בתקנוני המפלגות, הזכות להיבחר. נשים חרדיות.