- מתנועה לארגון

לאחר הבחירות לכנסת ה-20 התנועה הספונטנית הופכת לארגון ולעמותה רשומה בשם: "נבחרות". בלוגו של התנועה מופיעה הגב' שרה שנירר ע"ה, מייסדת רשת החינוך החרדית "בית יעקב". אסטרטגיות הפעולה הן, תודעת זכויות בקרב נשים חרדיות, יצירת מנהיגות ואקטיביזם ופעולות פנים קהילתית יחד עם הפעלת מנועי לחץ בחקיקה ומשפט לשינוי המצב.