2014 - ייזום דיונים בכנסת בנושאי בריאות, תעסוקה והשכלה

קבוצת הפעילות יוזמות דיונים בוועדה למעמד האישה. לראשונה מתנהלים בוועדה זו דיונים הנוגעים לרווחתן של נשים חרדיות. נחשפים נתונים לא פשוטים על מצב הבריאות, על רמות השכר בשוק התעסוקה ועל חסמי ההשכלה. חברי הכנסת החרדים שהוזמנו לדיונים, לא הגיעו.