- הקמת קבוצות דיון וירטואליות

כדי לעבות את השיח ולייצר פלטפורמות דיונים בטוחות, נפתחת קבוצה סגורה בפייסבוק לנשים חרדיות בשם "פמיניסטיות מתחת לפיאה". בקבוצה זו עולים נושאים שנחשבו עדיין בבחינת טאבו, כמו פגיעות מיניות, וזוגיות בעולם החרדי. נושאים שונים הנוגעים למעמד האישה בהלכה עולים בקבוצה זו, בשלב מסויים נפתחת קבוצה נוספת "פמיניזם חרדי" שמאפשרת גם לגברים חרדים לקחת חלק בדיונים.