landing

מדינת ישראל ממוקמת כיום בדירוג נמוך ביחס למדינות העולם המערביות, במספר הנשים הלוקחות חלק בקביעת ועיצוב מדיניות. נשים בודדות שותפות בשיח המתנהל במוקדי קבלת החלטות מדיניות, ביטחוניות וכלכליות. מספר הנשים החרדיות הנמצאות במוקדי קבלת החלטות במרחב הציבורי עומד על אפס! אין ולו אישה נבחרת אחת ברמה הקהילתית המוניציפלית או הארצית.
זו הזדמנות להביא קול חדש ורענן לשיח הציבורי, קול שלא נשמע עד כה .
את המציאות הזו ניתן וצריך לשנות!
אם את רוצה להוביל שינוי חברתי, אם בוער בתוכך תיקון עולם,

אם תמיד חלמת על מעורבות בפעילות ציבורית,
אם יש לך מה לומר וחשוב לך להשמיע, מקומך איתנו ב"נבחרת".

"הנבחרת" תכנית הכשרה ראשונה מסוגה, לנשים חרדיות, לקידום מעורבות במוקדי קבלת החלטות והשפעה בזירה החברתית, ציבורית ופוליטית.

ארבעת יסודות התכנית:

 • מנהיגות אישית, חברתית ופוליטית
 • תודעה אזרחית ומגדרית
 • אקטיביזם לשינוי חברתי
 • מיומנויות וכלים לבניית נתיב פעולה
 • במהלך המפגשים יערכו הרצאות, סדנאות וימי שיא.

בין הנושאים המרכזיים בתוכנית:

 • "מנאלמות לנוכחות"- הפרדיגמה של נשים וכוח
 • תיאוריות מנהיגות, ניהול והקשר למגדר
 • "מרעיון להיכל התהילה?"- מפגש השראה עם נשים מובילות מהפכות ושינויים חברתיים
 • "סודקות את תקרת הזכוכית"- קונפליקטים וחסמים, אתגרים והזדמנויות ייחודים של נשים חרדיות,מחירי ההעזה והשינוי בחשיפה אישית
 • תמונת מצב חברתית כלכלית בעין מגדרית ישראל 2017
 • "מתשוקה לפעולה"- אסטרטגיות לשינוי חברתי
 • זרמים מרכזיים בחשיבה פמיניסטית
 • אסטרטגיות פוליטיות בבניית נתיב פעולה
 • נטוורקינג- בניית רשת קשרים ככלי לקידום מטרות אישיות
 • רשתות חברתיות ככלי להובלה חברתית וחשיפה ציבורית
 • תמונת מצב מגדרית בזירה הפוליטית בישראל
 • "למה לי פוליטיקה, מקומית?"- מפגש עם נשים משפיעות ברשות המקומית והארצית
 • הכרות עם סביבת העבודה ברמה המוניציפאלית
 • ניהול הזירה התקשורתית, בניית קמפיין פוליטי וסקרי דעת קהל
 • "סדר יום פמיניסטי"- ניתוח תקציב וקביעת מדיניות בעין מגדרית
 • "נאום המעלית"- בניית פרזנטציה מנצחת! תרגול מול מצלמה, מתן וקבלת משוב
 • מפגש סיום חגיגי וחלוקת תעודות

מבנה התוכנית

12 מפגשים, בין החודשים כסלו-סיוון תשע"ז (דצמבר 2017 – יוני 2018) ימי שלישי, בין השעות 17:00-20:30 בבית ויצו תל אביב.

עלות התוכנית

השתתפות בתוכנית כרוכה בתשלום מסובסד של 85 ₪ למפגש, סה"כ  1020 ₪  לכל התוכנית.

לרישום ולהבטחת מקומך: מלאי את הדרוש בטופס בצד ימין של הדף, אל תשכחי לצרף קובץ קורות חיים.
רק פניות מתאימות תענינה ותוזמנה לימי חשיפה ומיון.

לפרטים נוספים:
תמר פאר tamarpcv@wizo.org,  03-6923791
אסתי שושן: 050-8731884
לפני תחילת ו/או תוך מהלך הלימודים, רשאיות ויצו ונבחרות לערוך שינויים בזהות המרצים המעבירים את הקורס ובתכנים.