מה הסיפור שלנו

נבחרות" הינה תנועה חברתית פמיניסטית של נשים חרדיות הפועלת למען ייצוג, שוויון וקול. התנועה החלה את דרכה ב-2012 כתנועת מחאה בשם "לא נבחרות, לא בוחרות" של נשים שרצו לשפר את מצבן ומעמדן בחברה החרדית וכדי לבלום את תהליכי ההקצנה ביחס לנשים, לעורר מודעות לסוגיות נפיצות השרויות בטאבו חברתי קהילתי ולייצר עתודת מנהיגות חרדיות, עם חזון ואומץ לפעול ולתקן.

נבחרות פועלת בשני ערוצי השפעה מרכזיים. בערוץ חיצוני של חקיקה ומשפט ובדרישה לשנות את המצב בו מפלגות משפיעות בכנסת וברשויות המקומיות מוכרזות כמפלגות לגברים בלבד, מצב היוצר פגיעה ממשית בנשים בישראל בכלל ובנשים חרדיות בפרט. כמו כן  בערוץ פנים קהילתי של הגברת תודעה לזכויות הנשים החרדיות, לזכותן לייצוג במוקדי קבלת ההחלטות, לשוויון ולהכרה בפני החוק ולמתן לגיטימציה לקולן הייחודי ולהשפעתו במרחב הישראלי.

מוזמנים לקרוא על הדרך שעשינו מדף מחאה בפייסבוק, לתנועה שמובילה שינוי מהפכני.

לקריאה נוספת בויקיפדיה

[timeline_um id="2010"]

זה הסיפור שלנו